2016 – 2017 – 2018 ESTADIO DE ATLETISMO DA USC

 

Os talleres se levarán a cabo no Pavillón do Estadio de Atletismo da USC , en colaboración ca Vicerreitoría de Cultura da USC e o Espazo de Danza.

 

Podes atopar no seguinte mapa a dirección:

 

NORMAS DE USO DA SALA DO ESTADIO DE ATLETISMO

  1. A Área de Deportes da USC declara todos os espazos desta instalación libres de fume.
  2. Non se permite a entrada ás instalacións de ningún tipo de animal. Asi como con calquer tipo de envase metálico ou de cristal.
  3. A USC non se fará  responsable de calquera tipo de incidencia acaecida como consecuencia directa do incumprimento dalgunha das normas anteriormente expostas. Os accidentes ou lesións que se ocasionen os usuarios na práctica, neste caso danzística serán asumidos polos seus respectivos seguros particulares.
  4. O incumprimento dalgunha destas normas, así como facer caso omiso ás indicacións do persoal da instalación (conserxaría, limpeza e mantemento) será motivo suficiente para a anulación de/os permisos.
  5. A USC reservase o dereito de modificar as presentes normas cando as necesidades do servizo o requiran.