2019 – Sintonía 20

Cía. SINPAPELES

SINOPSE

Cántas veces chaman á porta, cantas veces nos preguntamos por qué saímos… qué é o
que nos pasa?. Non saímos da nosa intimidade para nada. E entón, qué hai fora ?.
Cando dúas persoas comparten un espazo íntimo e non hai fronteiras invádense
mútuamente con todo aquilo que viviron en vixilia… e nos seus soños.

Dirección: Antonio Varela Blanco
Interpretación: Mati Torres Laborde e Eva Alonso Martínez