2016 – Taller 2

QUÉ TE MOVE ? – PARTNERING

Imparte : «La Macana» (Alexis Fernández y Caterina Varela)

La Macana

Qué te move?

 A pregunta “¿qué te move?” podería resumir o traballo que propoñemos. Un corpo atento no que esta pregunta está sostida en todo momento. Cando te preguntas qué te move pregúntaste con qué enerxía me movo agora, qué forza necesito para moverme agora, qué músculos non necesito agora, para qué me movo ahora, con quén me movo ahora… E este agora ofrécenos a posibilidade de estar en presente continuamente. A pregunta “qué te move?” non se resolve, está sostida todo o tempo, permítenos estar atentos, sensibles, abertos e conscientes a tódolos axentes que están xogando en cada instante.

Entendermos como un “animal escénico”, un animal que hule, escoita, espia, atende, interpreta, busca, que contempla con perspectiva, un animal curioso que está disposto ao risco  e que na súa búsqueda de movemento renóvase constantemente sen necesidade de mantenerse nun código establecido se non que bebe de todos eles e os transforma y utiliza ao seu merced. Do mesmo xeito, o que nós propoñemos no noso traballo pedagóxico bebe de numerosas fontes que a ao longo da nosa traxectoria nutríronnos. Un compendio de todas elas, sen definir un estilo específico, é o que ofrecemos aos alumnos. A nosa particular maneira de entender o movermos.

 Partnering

 Case todo o noso traballo artístico ten a súa base no contacto con outro, no bailar con outro. A nosa forma máis natural de acercarnos ao movemento é porque «algo pasa entre» e a partir de ahí construimos un diálogo en movemento. Normalmente as nsoas propostas son moi físicas, construidas sempre dende o orgánico e intencional e non dende o formal.

Traballamos exercicios e secuencias de partnering en tódolos nosos obradoiros, de forma secundaria ou específica.

Martes 6  16:00 a 19:00 (Estadio de Atletismo
Mércores 7 de 10:30 a 13:30 (Igrexa da Universidade)
Mércores 7 de 16:00 a 19:00 (Estadio de Atletismo)